kampanjpris

Få tre, betala för två

Få samtliga tre Dokumentpaket med skriftliga instruktioner, betala för två, rabatt 2495:-.

Förbered dig själv och spara konsulttimmar inför revision ISO 9001, 14001 samt 45001. Varje Dokument eller Blankett har en kort vägledande instruktion som beskriver hur dessa kan anpassas efter just ert företag.

Just nu 4.990:-

inkl. moms

Kom igång med din utbildning med bara ett par knapptryck

Välj utbildning

Välj bland våra utbildningar och utbildningspaket. Lägg till den eller de kurser du vill gå.

Enkel betalning

Du betalar snabbt, enkelt och tryggt med Klarna. Kort, faktura eller banköverföring.

Utbildningsmaterial

Ett par sekunder efter din beställning kommer ett e-post med länk till din utbildning.

Intyg

Du får ett intyg från LearnE efter avslutad kurs.

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
ISO 9001

Kvalitet

2.495:-

inkl. moms

I grunden ska du tänka ”sunt förnuft”. Det mesta finns redan i din organisation, ISO utgår ifrån 8 principer jämte delkrav som måste uppfyllas.
Var lugn, ISO9001:2015 är mycket bättre än tidigare versioner.

De 8 principerna är:

– Kundfokus (utan kunder – inget företag)

– Ledarskap (ledningen ska styra verksamheten och tillsätta resurser)

– Medarbetares engagemang (framgång görs tillsammans – ta vara på kompetenser)

– Förbättring (man måste kunna påvisa mätbara mål och förbättringar)

– Faktabaserade beslut (i paketet följer med många mallar för beslutsunderlag)

– Relationshantering (vilka intressenter finns till företaget)

– Revision

Blanketter/checklistor och exempel:

1. Ledningssystem och processer
2. Verksamhetsmål
3. Befattningsbeskrivning
4. Verksamhetspolicy
5. Alkohol- och drogpolicy
6. Intressentanalys
7. Specificerande dokument
8. Redovisande dokument
9. Leverantörsbedömning
10. Self-Declaration
11. Korrigerande och förebyggande åtgärder
12. Krishantering
13. Reklamations- och avvikelsehantering
14. Underlag projektplan
15. Introduktion av nyanställd
16. Exempel riskbedömning
17. Truckinstruktion
18. Mall för intern revision
19. Mall för lednings genomgång

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
ISO 14001

Miljö

2.495:-

inkl. moms

I grunden ska du tänka ”sunt förnuft”. Det mesta finns redan i din organisation, ISO utgår ifrån ett antal principer jämte delkrav som måste uppfyllas.
Var lugn, ISO14001:2015 är mycket bättre än tidigare versioner.

De huvudsakliga principerna är:

– Ledarskap (ledningen ska styra verksamheten och tillsätta resurser)

– Medarbetares engagemang och kompetens (framgång görs tillsammans – ta vara på kompetenser)

– Riskbedömningar (kemikaliehantering)

– Kemikalieförteckning (måste finnas och uppdateras löpande)

– Livscykelperspektiv för produkt eller tjänst

– Intressentanalys

– Revision

Blanketter/checklistor och exempel:

1. Ledningssystem och processer
2. Miljöaspekter ur livscykelperspektiv
3. Miljömål
4. Befattningsbeskrivning
5. Miljöpolicy
6. Alkohol- och drogpolicy
7. Intressentanalys
8. Specificerande dokument
9. Redovisande dokument
10. Leverantörsbedömning
11. Korrigerande och förebyggande åtgärder
12. Nödlägesberedskap
13. Reklamations- och avvikelsehantering
14. Introduktion av nyanställd
15. Exempel riskbedömning
16. Exempel kemikalieförteckning
17. Mall för intern revision
18. Mall för lednings genomgång
19. Rutin för farligt avfall

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
ISO 45001

Arbetsmiljö

2.495:-

inkl. moms

Man kan aldrig nog betona vidden av en god och säker arbetsmiljö. År 2020 dog 29 människor i arbetsplatsolyckor, det är den lägsta siffran på tio år, men ändå för många liv.

Tänk sunt förnuft. Man kommer långt med inställningen att ”på vår arbetsplats ska ingen behöva mista liv eller lem”.

De flesta har väldigt god ordning utan att veta om det, men ett lagkrav är att faktiskt ha en struktur i sitt arbetsmiljöarbete.

OBSERVERA: En VD i ett företag är alltid ytterst arbetsmiljöansvarig, detta ansvar kan ej delegeras även om företaget gjort en arbetsfördelning kring ansvar.

Vid dödsfall och svåra olyckor är det VD som kan åtalas ifall det finns brister i arbetsmiljöarbetet.

Förslagsvis börjar man utifrån följande punkter:

– Arbetsmiljöpolicy
– Kartläggning arbetsmiljö
– Arbetsfördelning
– Kunskaper och kompetenser
– Samverkan
– Undersöka arbetsmiljö
– Riskbedömning arbetsmiljö
– Rapportera och utreda tillbud och olyckor
– Årlig uppföljning
– Förteckning av inventerade lagar
– Instruktioner

Blanketter/checklistor och exempel:

1. Inledning
2. Samverkan
3. Fördelning arbetsmiljöuppgifter (mall)
4. Kunskaper och kompetens
5. Undersöka arbetsmiljö
6. Riskbedömning och handlingsplan
7. Rapportera och utreda olyckor
8. Årlig uppföljning
9. Förteckning arbetsmiljölagstiftning
10. Instruktion (exempel)
11. Exempel protokoll skyddskommitté

kampanjpris

Få tre, betala för två

Få samtliga tre Dokumentpaket med skriftliga instruktioner, betala för två, rabatt 2495:-.

Förbered dig själv och spara konsulttimmar inför revision ISO 9001, 14001 samt 45001. Varje Dokument eller Blankett har en kort vägledande instruktion som beskriver hur dessa kan anpassas efter just ert företag.

Just nu 4.990:-

inkl. moms