pexels-jopwell-2422294

Kom igång med din utbildning med bara ett par knapptryck

Välj utbildning

Välj bland våra utbildningar och utbildningspaket. Lägg till den eller de kurser du vill gå.

Enkel betalning

Du betalar snabbt, enkelt och tryggt med Klarna. Kort, faktura eller banköverföring.

Utbildningsmaterial

Ett par sekunder efter din beställning kommer ett e-post med länk till din utbildning.

Intyg

Du får ett intyg från LearnE efter avslutad kurs.

PROJEKTLEDNING

En kurs i fyra block

2.995:-

inkl. moms

Projektledning Block 1

Inledning - Vad är projekt

Introduktion av vår kursledare som är projektledare med många års erfarenhet och stor kunskap.

Kursledaren förklarar vad ett projekt är och dess faser, hur du lyckas som projektledare samt ditt ansvar och roll. Olika funktioner i projektgruppen, samt agila metoder och olika ledarstilar beskrivs.

 • Introduktion kursledare
 • Vad är ett projekt
 • Projektets olika faser
 • Projektledarens ansvar & roll
 • Hur lyckas jag som projektledare
 • Olika roller i projektgruppen
 • Agila metoder
 • Ledarstil
Projektledning Block 2

Upplägg - Förstudie

Projektets mål och förutsättningar definieras. Beskrivning av styrgrupp och kraven ifrån denna. Tidplan och uppföljning av denna gås igenom.

Du lär dig att skapa en aktivitetsplan, vidare tas ämnet underentreprenörer upp och vad som i viktigt när man anlitar dessa. Du får sedan skapa en budget med budgetuppföljning.

Begreppen riskanalys, miljöplan och hur dessa fungerar tas upp. Inför nästa steg är det viktigt med ett godkännande av projektupplägg, tidplan och budget för att komma vidare.

 • Definiera projektets mål och förutsättningar
 • Styrgruppen, vilka ingår
 • Rapporteringskrav från styrgruppen
 • Tidplan
 • Tidplansuppföljning
 • Aktivitetsplan
 • Vilka underentreprenörer krävs
 • Budget
 • Budgetuppföljning
 • Riskanalys, miljöplan
 • Godkännande av projektupplägg, tidplan och budget
Projektledning Block 3

Genomförande

Klart för projektuppstart. Viktiga moment vid projektuppstart inklusive en projektplan behandlas. En mall över miljöplan och riskanalys presenteras samt tidplan och tidplansuppföljning.

Olika verktyg för att göra en projektplan i Excel eller MS Project förevisas. En mall över miljöplan och riskanalys presenteras samt tidplan och tidplansuppföljning. Viktiga saker att tänka på vid avtalsskrivningar såsom offerter, timkostnader och reskostnader mm tas upp.

Genomgång av ÄTA arbeten. Du skapar en mall på en distributionslista. Du går sedan igenom avvikelserapportering, samt genomgång av projektdokumentation.

 • Projektuppstart – Projektgruppen
 • Genomgång av projektplan (Excel, MSproject)
 • Miljöplan (Mall)
 • Riskanalys (Mall)
 • Tidplan
 • Tidplansuppföljning
 • Avtalsskrivningar, timkostnader, offerter, resekostnader
 • Regler för ÄTA arbete
 • Skapande av distrubutionslista (Mall)
 • Avvikelserapportering
 • Genomgång av projektdokumentation
Projektledning Block 4

Avslut - Överlämning

Det slutliga steget i ett projekt är avslut. Du skapar en mall för utvärdering. Du går igenom viktiga moment inför ett avslutningsmöte och sammanställning inför styrgruppen. Du gör en budgetuppföljning samt en avvikelserapportering.

Vidare går du igenom instruktioner, manualer, installationsintyg, garantier, serviceavtal, offerter, ritningar och projektdokumentation.

Slutligen går du igenom hur en projektöverlämning går till med styrgruppen.

 • Avslut projekt -projektdeltagare
 • Utvärdering projekt (Mall)
 • Sammanställning inför styrgruppsmöte (avslutningsmöte)
 • Budgetuppföljning
 • Avvikelserapportering
 • Instruktioner/manualer
 • Installationsintyg El, VVS, etc.
 • Garantier
 • Serviceavtal, offertgenomgång
 • Genomgång av projektdokumentation
 • Ritningar
 • Projektöverlämning – styrgrupp

Kursen motsvarar ca två heldagars traditionell lärarledd undervisning.

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
Projektdeltagarens Roll

Vem är jag i projektet & vilken roll har jag?

1.495:-

inkl. moms

Detta är en kurs som säljs separat Pris 1495, vid köp kurs projektledning 2995 kr ingår denna. 

I denna kurs får du lära dig om vad ett projekt är och dess olika faser. Vi går igenom viktiga projektdokument samt projektledarens roll och ansvar. Vad kan förväntas av dig som projektdeltagare och vad som gör dig till en bra projektdeltagare.

För Projektledare är denna kurs ovärderlig i samband med uppstart av ett projekt.

Genom att ge projektdeltagarna och intressenter såsom VD, platschef, specialister underentreprenörer en förståelse för hur ett projekt fungerar, sparar du både tid och pengar.

Lägg upp kursmaterialet på storbild inför hela gruppen och få en smidig uppstart där samtliga lär sig om sina olika rollerna och vad som kan förväntas av dem som projektdeltagare och intressenter. 

Kurslängd 25 min vilket motsvarar ca två timmars traditionell lärarledd utbildning.

Ca 25 minuter lång.

 1. Introduktion kursledare
 2. Vad är ett projekt
 3. Projektledarens roll & ansvar
 4. Projektets olika faser
 5. Projektdokument
 6. Budget, Tidplan
 7. Regler för ÄTA, Timarvode
 8. Ledarstilar Projektledre
 9. Ansvar & befogenheter
 10. Vad gör mig till en bra projektdeltagare
kampanjpris

Lär dig grunderna i projektledning

Kursen är uppdelad i fyra block som följer projektplanens olika steg i kronologisk ordning. Pris 2995 kr (se mer utförlig beskrivning nedan) Kursen motsvarar ca två heldagar traditionell lärarledd undervisning. I kursen ingår Projektdeltagarens roll till ett värde av 1495 kr.

Just nu 2.995:-

inkl. moms

Kurs projektdeltagarens roll
ingår i kampanjpriset