Integritetspolicy

LearnE international AB följer de lagar och regler som gäller inom området. Vi värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Svensk Bokföringslag reglerar hur länge verifikationen kopplade till personuppgifter måste sparas.