Om LearnE

Utbilda dig när du vill, var du vill och i vilken takt du vill.

LearnE är ett team byggt av lagspelare med olika spetskompetens. Varje teammedlem strävar efter att med just sin specialkompetens bidra till att höja hela lagets prestation som resulterar i bra utbildningar.

Våra lagspelare har sin bakgrund i allt ifrån svensk industri, skolvärlden, läkemedel, Tech industri, tryckeri, IT samt Creative marketing.

De ledningssystem vi har till vår hjälp för att hålla en kvalitativt hög nivå är ISO 9001 samt miljö och hållbarhet är ISO 14001.

LearnE målsättning är att du som genomfört våra kurser skall få ökad kompetens på ett både kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Du sparar både tid och pengar på att kunna genomföra utbildningen var du vill och när du vill utan att behöva förflytta dig till en kurslokal.

Det enda som behövs är en fungerande internetuppkoppling.

Efter att du gått kursen kan du direkt i kursportalen ladda ned ditt Intyg, klart för att bifoga ditt nästa CV.

Vi hoppas att våra utbildningar ger dig mycket ny och användbar kunskap.

Lycka till med ditt lärande!