Ledningssystem kampanj

3,992.00 kr exkl. moms

Artikelnr: 4666 Kategori:

Beskrivning

Vårt kampanjpaket med ledningssystem innehåller allt du behöver för att enkelt och smidigt implementera ISO 9001 (kvalitet), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 14001 (miljö) i din organisation. Våra dokument är noggrant utformade och förberedda för att ge en komplett lösning för ditt företags ledningssystem.

Paketet innehåller:

 1. ISO 9001:
 • Mallar för kvalitetspolicy och kvalitetsmål
 • Dokument för att etablera och övervaka processer
 • Checklistor och verktyg för internrevision och ständiga förbättringar
 1. ISO 45001:
 • Mallar för arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål
 • Dokument för riskbedömning och incidentrapportering
 • Verktyg för att uppfylla lagkrav och förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa
 1. ISO 14001:
 • Mallar för miljöpolicy och miljömål
 • Dokument för att identifiera och hantera miljöaspekter och -påverkan
 • Checklistor och verktyg för att säkerställa miljölagstiftningens efterlevnad

Fördelar med kampanjpaketet:

 • Enkelt och smidigt sätt att implementera ledningssystemen
 • Tids- och kostnadsbesparingar jämfört med att utforma egna dokument
 • Möjlighet att enkelt anpassa dokumenten efter företagets specifika behov.

Ta tillfället i akt och beställ vårt kampanjpaket med ledningssystem idag, och ta ett steg närmare att uppfylla ISO-standarderna för kvalitet, arbetsmiljö och miljö i din organisation.