kampanjpris

Lär dig grunderna i projektledning

Kursen är uppdelad i fyra block som följer projektplanens olika steg i kronologisk ordning. Pris 4995 kr (se mer utförlig beskrivning nedan) Kursen motsvarar ca två heldagar traditionell lärarledd undervisning. I kursen ingår Projektdeltagarens roll till ett värde av 1495 kr.

Just nu 4.995:-

inkl. moms

Kurs projektdeltagarens roll
ingår i kampanjpriset

Kom igång med din utbildning med bara ett par knapptryck

Välj utbildning

Välj bland våra utbildningar och utbildningspaket. Lägg till den eller de kurser du vill gå.

Enkel betalning

Du betalar snabbt, enkelt och tryggt med Klarna. Kort, faktura eller banköverföring.

Utbildningsmaterial

Ett par sekunder efter din beställning kommer ett e-post med länk till din utbildning.

Intyg

Du får ett intyg från LearnE efter avslutad kurs.

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
PROJEKTLEDning

En kurs i fyra block

4.995:-

inkl. moms

Projektledning Block 1

Inledning - Vad är projekt

 • Introduktion kursledare
 • Vad är ett projekt
 • Projektets olika faser
 • Projektledarens ansvar & roll
 • Hur lyckas jag som projektledare
 • Olika roller i projektgruppen
 • Agila metoder
 • Ledarstil
Projektledning Block 2

Upplägg - Förstudie

 • Definiera projektets mål och förutsättningar
 • Styrgruppen, vilka ingår
 • Rapporteringskrav från styrgruppen
 • Tidplan
 • Tidplansuppföljning
 • Aktivitetsplan
 • Vilka underentreprenörer krävs
 • Budget
 • Budgetuppföljning
 • Riskanalys, miljöplan
 • Godkännande av projektupplägg, tidplan och budget
Projektledning Block 3

Genomförande

 • Projektuppstart – Projektgruppen
 • Genomgång av projektplan (Excel, MSproject)
 • Miljöplan (Mall)
 • Riskanalys (Mall)
 • Tidplan
 • Tidplansuppföljning
 • Avtalsskrivningar, timkostnader, offerter, resekostnader
 • Regler för ÄTA arbete
 • Skapande av distrubutionslista (Mall)
 • Avvikelserapportering
 • Genomgång av projektdokumentation
Projektledning Block 4

Avslut - Överlämning

 • Avslut projekt -projektdeltagare
 • Utvärdering projekt (Mall)
 • Sammanställning inför styrgruppsmöte (avslutningsmöte)
 • Budgetuppföljning
 • Avvikelserapportering
 • Instruktioner/manualer
 • Installationsintyg El, VVS, etc.
 • Garantier
 • Serviceavtal, offertgenomgång
 • Genomgång av projektdokumentation
 • Ritningar
 • Projektöverlämning – styrgrupp

Kursen motsvarar ca två heldagars traditionell lärarledd undervisning.

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc
Projektdeltagarens Roll

Vem är jag i projektet & vilken roll har jag?

1.495:-

inkl. moms

Detta är en kurs som säljs separat Pris 1495, vid köp kurs projektledning 4995 kr ingår denna. 

I denna kurs får du lära dig om vad ett projekt är och dess olika faser. Vi går igenom viktiga projektdokument samt projektledarens roll och ansvar. Vad kan förväntas av dig som projektdeltagare och vad som gör dig till en bra projektdeltagare.

För Projektledare är denna kurs ovärderlig i samband med uppstart av ett projekt.

Genom att ge projektdeltagarna och intressenter såsom VD, platschef, specialister underentreprenörer en förståelse för hur ett projekt fungerar, sparar du både tid och pengar.

Lägg upp kursmaterialet på storbild inför hela gruppen och få en smidig uppstart där samtliga lär sig om sina olika rollerna och vad som kan förväntas av dem som projektdeltagare och intressenter. 

Kurslängd 25 min vilket motsvarar ca två timmars traditionell lärarledd utbildning.

Ca 25 minuter lång.

 1. Introduktion kursledare
 2. Vad är ett projekt
 3. Projektledarens roll & ansvar
 4. Projektets olika faser
 5. Projektdokument
 6. Budget, Tidplan
 7. Regler för ÄTA, Timarvode
 8. Ledarstilar Projektledre
 9. Ansvar & befogenheter
 10. Vad gör mig till en bra projektdeltagare
kampanjpris

Lär dig grunderna i projektledning

Kursen är uppdelad i fyra block som följer projektplanens olika steg i kronologisk ordning. Pris 4995 kr (se mer utförlig beskrivning nedan) Kursen motsvarar ca två heldagar traditionell lärarledd undervisning. I kursen ingår Projektdeltagarens roll till ett värde av 1495 kr.

Just nu 4.995:-

inkl. moms

Kurs projektdeltagarens roll
ingår i kampanjpriset