Villkor

Följande villkor gäller när du beställer från LearnE.

Nedanstående information och dess villkor gäller för din användning av webbsidan learne.se och alla dess tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan juridisk person eller fysisk person och företaget LearnE International AB orgnr. 556770-0488.

LearnE International AB säljer onlinekurser och nedladdningsbara dokument via learne.se. Genom att genomföra köp godkänner du villkor och allmänna villkor. 

Betalning

Betalning sker genom Klarna med faktura, bankkort, kreditkort eller banköverföring.

Priser

Priserna anges i samma valuta som språket för den kurs du beställer. I slutpriset ingår moms med 25% i Sverige.

Ålder

För att betalningen ska godkännas krävs att du som betalar är myndig, det vill säga över 18 år.

Ångerrätt

Ångerrätten är en lagstadgad rättighet och gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (gäller ej juridisk person). Din ångerrätt gäller i 14 dagar från ditt betalningsdatum. För att utnyttja din ångerrätt krävs emellertid att du inte har börjat att använda tjänsten. I detta sammanhang anses tjänsten påbörjad när du har loggat in på ditt
webbkurs-konto och börjat tittat på videoklipp. Är detta gjort kan du inte hävda ångerrätt
enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Allmänna villkor

För att få åtkomst till onlinekurserna eller nedladdningsbara dokument måste du (eller juridisk person) ha fyllt 18 år och registrerat ett användarkonto som görs i samband med köp. Bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta. Köparen har tillgång till respektive kurs i 365 dagar (12 månader).

Tillgänglighet

LearnE International AB målsättning är att du skall ha tillgång till kurserna dygnet runt. Vid eventuella störningar i tjänsten ber vi dig att sända ett mail där du beskriver problemet till [email protected] så åtgärdar vi snarast.

Användning av tjänsten

Du (eller juridisk person) får enbart använda tjänsten för personligt bruk, om inga separata avtal har gjorts. Tjänsten får inte användas i något kommersiellt syfte. Du (eller juridisk person) får enbart använda nedladdade dokument för personligt bruk, om inga separata avtal har gjorts. Dokumenten får inte användas i något kommersiellt syfte.

Alla kurser streamas vilket betyder att nedladdning inte finns som alternativ. Du (eller juridisk person) ansvarar för tillgång till kurserna genom lämplig internetkoppling såsom mobilt nätverk och/eller bredbandsuppkoppling. LearnE International AB betalar inte för internetuppkoppling eller ger support på datorers hård- och mjukvaror i samband med användning av tjänsten.

Du (eller juridisk person) får inte sprida personliga användaruppgifter eller kunduppgifter för att därigenom ge flera tillgång till kurser eller dokument. Du (eller juridisk person) får ej visa köpta videoklipp eller dokument offentligt. Vid spridning av personliga kontouppgifter äger LearnE International AB rätt att frånta dig tjänsten.

Kursinnehåll

LearnE International AB reserverar sig mot alla eventuella felaktigheter i utbildningsmaterialet. Vi kommer snarast efter påtalan om en felaktighet att rätta denna.

Force Majeure

LearnE International AB har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet, för fel på webbplatsen, för fel på tjänsten eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.